Les i els Claustrals de l’Assemblea Defensen les Mocions Presentades al Claustre

Aquest dimecres 24 d’octubre es celebra una nova sessió del Claustre General de la UAB. Les i els claustrals de l’Assemblea defensaran les 4 propostes d’acord presentades al plenari del Claustre pel nostre col·lectiu, amb el suport d’estudiants i del professorat no permanent.

La primera proposta d’acord esta relacionada amb la nova retallada salarial que s’ens vol aplicar o, en alguns casos, ja s’ens esta aplicant:

Proposta d’acord del Claustre de la UAB sobre la reducció salarial del Personal beneficiari de Programes d’Ajuts subjectes a la Ley General de Subvenciones

Mitjançant aquest acord, el Claustre de la UAB insta l’Equip de Govern i, a través d’aquest, la Gerència de la UAB i l’Àrea de Personal Acadèmic, a donar compliment a allò que disposa l’article 15 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el sentit d’abonar íntegrament les retribucions de les beneficiàries i beneficiaris de programes d’ajuts subjectes a aquesta llei, com és el cas dels programes d’incorporació de Personal Investigador en Formació i de Personal Investigador Postdoctoral; i, en conseqüència, a abstenir-se d’aplicar cap reducció retributiva que no estigui contemplada explícitament en les convocatòries dels programes corresponents.

La segona proposta fa referència a l’aplicació del preu en concepte de “Serveis Específics i de Suport a l’Aprenentatge” (taxa de 70€):

Proposta d’acord del Claustre de la UAB sobre la supressió de l’obligatorietat de recepció dels conceptes gravats pel preu per “Serveis Específics i de Suport a l’Aprenentatge”

Mitjançant aquest acord, el Claustre de la UAB insta el Consell de Govern i el Consell Social a suprimir l’obligatorietat de recepció dels conceptes gravats pel preu per “Serveis Específics i de Suport a l’Aprenentatge” a l’hora de formalitzar la matrícula en un programa d’estudis oficial o en un programa oficial de doctorat impartit a la UAB, atesa la naturalesa jurídica de Preu Públic que posseeixen aquests conceptes i en compliment del que disposa el Decret Legislatiu 3/2008, de 25 de Juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.

La tercera proposta tracta sobre la necessitat de donar representació al PIF a la Mesa del Claustre:

Proposta d’acord del Claustre de la UAB sobre la respresentació del Personal Investigador en Formació a la Mesa del Claustre

Mitjançant aquest acord, el Claustre de la UAB insta el seu rector a prendre la iniciativa de reforma del Reglament del Claustre, pel que fa als seus articles 6 i 7, per tal d’adequar-los a allò que disposa l’article 7 dels Estatuts de la UAB aprovats pel Decret 237/2003, de 8 d’octubre, en el sentit que el Personal Investigador en Formació, en tant que col·lectiu constituent de la comunitat universitària, ha de tenir una representació específica a la Mesa del Claustre.

Finalment, la quarta proposta sol·licita al nou rector la subsanació del vici instaurat per l’anterior equil rectoral d’incomplir el nombre mínim de convocatòries de Claustre General establert regalemtàriament:

Proposta d’acord del Claustre de la UAB sobre la convocatòria de plens del Claustre

Mitjançant aquest acord, el Claustre de la UAB insta el seu rector a convocar el ple del Claustre com a mínim dues vegades l’any, una d’elles dins el primer trimestre del curs acadèmic, tal i com contempla l’article 56 dels Estatus de la UAB aprovats pel Decret 237/2003, de 8 d’octubre, i atès el reiterat incompliment d’aquesta disposició per part de l’anterior equip rectoral.

  1. Deixa un comentari

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: