Archive for category Mobilitzacions

14J – Salvem la Ciència!

si encara no has signat la petició al govern de l’estat per a que reverteixi les retallades en recerca ho pots fer a change.org (s’entregarà divendres al Ministeri d’Economia)

14 de Juny a les 13h – SALVEM LA CIÈNCIA!

Concentració a Palau Reial entre les Facultats de Biologia I Física de la UB (c/ Martí i Franqués)

Vine amb la teva samarreta taronja, bata de laboratori i/o pancarta contra les retallades!

HT #14Jporlaciencia

14J – Ens sobrem motius!

CREUS QUE la R+D+i ÉS FONAMENTAL PER AL DESENVOLUPAMENT D’UN PAÍS?

Doncs sabies que…

 • el pressupost d’Espanya per a R+D+i s’ha reduït en un 40% des de 2009?
 • pressupost total de l’estat per al 2013 en Recerca és de 5.932 milions d’euros, mentre que els diners públics destinats a Bankia pugen a 22.424 milions d’euros?
 • hi ha investigadors que han de participar en concursos de televisió per aconseguir fons per a les seves investigacions?
 • l’estat espanyol no paga les quotes dels organismes internacionals en els quals participa?
 • el CSIC necessita un “rescat” de 100 milions d’euros per poder fer front als seus pagaments del 2013 i que els 25 milions que li han promès només són prous perquè pugui anar tirant uns pocs mesos?

 

VOLS FER UN DOCTORAT O N’ESTÀS FENT UN?

Doncs sabies que…

 • volen reduir les ajudes de FPU / FPI un 20% en un sol any, sense tenir en compte que ja van reduir el nombre d’ajudes en la convocatòria anterior?
 • les convocatòries de FPU / FPI porten mesos de retard i la gent s’acumula per sol·licitar-ne?
 • les resolucions dels ajuts i les estades triguen molt més que abans a resoldre’s, perquè Hisenda en bloqueja els tràmits?
 • la majoria de Comunitats Autònomes han retirat o disminuït les seves convocatòries d’ajuts al doctorat?
 • des de l’any 2012 el CSIC ha eliminat el seu programa JAE-Predoc?

 

ETS POSTDOCTORAL O HO SERÀS AVIAT?

Doncs sabies que…

 • els contractes Ramón y Cajal i Juan de la Cierva es van reduir un 30% en l’última convocatòria i que aquesta va sortir amb 10 mesos de retard?
 • els sol·licitants de Juan de la Cierva i Torres Quevedo porten més de 7 mesos esperant-ne la resolució?
 • el Govern ha suprimit des de fa 2 anys els contractes postdoctorals per anar a l’estranger sense donar-ne cap explicació?
 • l’Oferta Pública d’Ocupació a Organismes de Recerca ha passat de 681 places el 2007 a 15 en 2013?
 • per cada 10 investigadors que es jubilen només està permès de crear-ne un lloc i ni tan sols s’està arribant a això?
 • si te’n vas a fora perquè no et queda cap altra solució no en diuen “emigrar” sinó que en diuen “mobilitat exterior”?

 

ETS INVESTIGADOR/A DE PLANTILLA?

Doncs sabies que…

 • a dia d’avui cap dels projectes del Pla Nacional aprovats al desembre de 2012 ha rebut ni un euro?
 • encara no hi ha convocatòria de projectes de Pla Nacional per a l’any 2013?
 • han hagut de demanar més diners perquè ja no tenen fons per convocar res?
 • el Ministeri d’Hisenda ha cancel·lat desenes de projectes que ja havien rebut una avaluació científica favorable?
 • cada vegada tindràs menys possibilitats de formar un equip amb les retallades de places i contractes pre i postdoctorals?

 

ETS PERSONAL INVESTIGADOR CONTRACTAT?

Doncs sabies que…

 • nombrosos centres de recerca estan presentant expedients de regulació d’ocupació que afecten més de la meitat de la seva plantilla?
 • la Universitat Politècnica de Madrid ha acomiadat al març a 301 persones i retallat els salaris un 10%?
 • al CSIC han deixat de renovar contractes a més de 1000 persones en l’últim any?

 

ENCARA NECESSITES MÉS MOTIUS???

Concentració contra les Retallades en Recerca - Divendres 14 de Juny a Palau Reial

Concentració contra les Retallades en Recerca – Divendres 14 de Juny a Palau Reial

Deixa un comentari

L’Assemblea Col·labora amb D-Recerca i Doctorands Diagonal per Impulsar l’Impugnació dels Preus de Doctorat

Aquest es el tercer any que patim uns preus injustos i abusius a l’hora de formalitzar la matrícula del doctorat, que no tenen cap justificació més enllà de l’afan recaptador per pagar el deute generat, moltes vegades de forma opaca i irregular, a les universitats. Veient que no hi ha cap voluntat, ni per part de les universitats ni de les administracions, de corregir aquesta greu situació, des de l’Assemblea portem uns mesos treballant en la línia d’actuar sobre la base legislativa que permet aquest abús, en concret sobre el decret de preus que cada any dicta la Generalitat. Una vegada publicat el decret el passat 12 de Juliol, només restava la possibilitat d’impugnar-lo per la via contenciosa administrativa.

Des de l’Assemblea es va proposar a altres col·lectius de investigadores i investigadors novells de endegar aquesta via judicial. En conseqüència, la Associació de Doctorands i Becaris de Recerca de Catalunya (D-Recerca) va acordar personar-se per impugnar el decret, amb el suport de l’Assemblea i de Doctorands Diagonal.

Actualment ja s’ha iniciat el procés d’impugnació i s’estan portant a terme campanyes de difusió i recol·lecció dels fons necessaris per fer front al cost del procediment (estimat inicialment en un mínim de 4.000€), sota la denominació comuna de “Tombem el Decret”. Podeu trobar més informació sobre el procés d’impugnació, les campanyes i la manera en que totes i tots podem col·laborar al bloc creat per aquesta acció:

tombemeldecret.wordpress.com

i també a l’apartat “Vols Col·laborar” d’aquest mateix bloc.

Es important comentar que D-Recerca no pot generar pèrdues i, per tant, les persones que van acordar interposar el recurs d’impugnació s’han compromès personalment a assumir les despeses generades que no es puguin cobrir amb el que es recol·lecti amb les campanyes.

Deixa un comentari

Retorn de les retallades del 5% al personal FPI i FPU

Després de la notícia que a la UPF havien aconseguit recuperar el 5% retallat, des de l’Assemblea vam impulsar una campanya per sol·licitar a l’Àrea de Personal Acadèmic de la UAB perquè es retornés el 5% del sou que s’havia retingut als investigadors predoctorals en fase de contracte des de juny de 2010. Recentment, diversos afectats han rebut el següent correu on s’especifica que els treballadors amb contracte FPU o FPI rebran dos pagaments a la nòmina de juny: un corresponent a la nòmina normal i l’altre amb l’import retingut des de gener de 2011.

Benvolgudes i benvolguts,

Havent detectat un error en l’aplicació de la reducció salarial del 5%
derivada del Real Decret Llei 8/2010, us informem que a la propera
nòmina del mes de juny es regularitzarà aquest error retornant la
quantitat retinguda des de la publicació de la nova convocatòria.

Per aquest motiu, aquest mes de juny rebreu dos ingressos, un amb
l’import dels endarreriments i un altre amb la nòmina corresponent al
mes de juny.

Retem a la vostra disposició per a qualsevol dubte i/o aclariment.

Cordialment,

Àrea de Personal Acadèmic

Universitat Autònoma de Barcelona

Hem pogut confirmar per telèfon amb l’Àrea de Personal Acadèmic que aquesta decisió es farà efectiva a tots els afectats que tenien nòmines FPU o FPI retallades entre gener de 2011 i juny de 2012, i que a partir d’ara es cobrarà el sou íntegre, hagin rebut o no el correu i tinguin o no contracte actualment. Tot i això, alguns dels afectats poden no haver rebut el correu, i per tant us demanem que ho feu arribar a tothom a qui pugui interessar.

L’argument que han acceptat des de l’Àrea de Personal Acadèmic és que la nova convocatòria de gener de 2011 actualitzava el sou mínim i per tant deixava sense efecte la retallada. Tanmateix, nosaltres pensem, tal i com està argumentat a l’informe que vam elaborar fa un any, que la retallada del 5% tampoc no hauria d’afectar les nòmines de juny de 2010 a desembre de 2010. Per tot això, quan tinguem resposta escrita a les sol·licituds que vam presentar, i si és negativa, tenim intenció de presentar un recurs d’alçada. Qualsevol afectat amb nòmina entre juny de 2010 i desembre de 2010 es pot posar en contacte amb nosaltres (via blog, twitter, facebook o correu electrònic) per a coordinar-nos.

, ,

3 comentaris

Novetats Importants per Recuperar el 5%

Aquests dies ens ha arribat una bona notícia de la UPF, a on les FPI i FPU en fase de contracte han tornat a cobrar els seus salaris sencers i els estan retornant el 5% que els-hi havien tret! L’argument que s’ha fet servir a la UPF es que a les convocatòries d’aquests ajuts, posteriors a la retallada, el sou no havia estat reduït i, per tant, la universitat havia “d’actualitzar” els salaris al nivell no retallat.

Des de l’Assemblea fem una crida a tothom a reclamar el 5%. Per aconseguir-ho, defensem que es poden fer servir tant els arguments utilitzats a la UPF com d’altres que hem resumit a la taula següent, en funció de quan haguéssim entrat en fase de contracte:

Data de Formalització de Contracte

Raons Legals

1

Des de la publicació de qualsevol nova convocatòria posterior als decrets de retallades de Maig de 2010

Cada nova convocatòria actualitza les condicions de les beneficiàries i beneficiaris actius. Ens han de calcular el salari en base a la quantitat bruta íntegra que disposi la darrera convocatòria.

2

Des del 2 de Gener de 2010 (inclòs)

Els decrets en els que es basen les retallades (RD-L 8/2010, D-L 3/2010) no son aplicables donat que no hi ha un sou de referència a 1 de Gener de 2010 sobre el qual es pugui computar la retallada.

3

Abans del 2 de Gener de 2010

L’aplicació de la retallada a beneficiàries i beneficiaris d’ajuts predoctorals de concurrència competitiva, implica l’incompliment de l’obligació dels centres d’adscripció d’abonar els fons d’acord amb les bases reguladores de la subvenció (convocatòria) que estableix la Ley General de Subvenciones.

NOTA: als arguments exposats pels casos 2 i 3, sempre poden afegir-s’hi els del cas 1 pel que fa a la recuperació dels imports retinguts a partir de la data de publicació de la primera convocatòria posterior als decrets de retallades.

Per tenir una informació més detallada dels diferents arguments que es poden esgrimir consulteu el següent enllaç.

També recordem que en el cas del programa FI de la Generalitat de Catalunya, l’AGAUR va emetre instruccions a les universitats per tal que es deixés d’aplicar la retallada del 5% i es retornessin les quanties retingudes a les persones afectades.

De moment, proposem que totes les beneficiàries i beneficiaris dels FPI i FPU o d’altres programes anàlegs (en els que les retribucions salarials no hagin estat disminuïdes a les convocatòries obertes a partir de juny de 2010) que estiguem en fase de contracte ens posem en contacte amb l’Àrea de Personal Acadèmic, Investigador en Formació i de Suport a la Recerca de la UAB (preferentment per correu electrònic), per tal d’exigir que cessi l’aplicació de la retallada i reclamar els imports que ens han retingut de forma irregular.

En funció de la resposta rebuda, ens plantejarem interposar reclamacions formals davant les instàncies competents, per això us demanem que us poseu en contacte a través dels mitjans habituals de l’Assemblea (correu electrònic, xarxes socials, comentari en aquest mateix bloc) per fer un seguiment de les respostes que ens vagin donant.

Com més massiva sigui aquesta reclamació, més possibilitats d’èxit que tindrem!

7 comentaris

Punt de Trobada Bloc Taronja-Precari a la Manifestació del #29F

Hem fixat com a punt de trobada del grup de Joves InvestigadorEs de la UAB la parada FGC de Provença, a les 11:30h, on esperarem el grup que baixa des del Campus Diagonal per conformar el Bloc Taronja-Precari.

US HI ESPEREM!!!

Preguem que feu la màxima difusió possible.

Deixa un comentari

L’Assemblea Dóna Suport a la Vaga del 29-F i Crida TotEs les Joves InvestigadorEs de la UAB a Sumar-s’hi

Els sindicats del PDI amb representació a la UAB, entre d’altres, han convocat oficialment al col·lectiu a la vaga pel proper 29 de Febrer en defensa d’una Univesitat Pública i de Qualitat, en el context de la Vaga General d’Universitats proposada per la PUDUP, i amb el suport de grups de Defensa de la Sanitat Pública.

L’Assemblea de Tercer Cicle de la UAB, a través dels i les seves participants en la reunió del passat 14 de Febrer, va acordar donar suport a aquesta convocatòria de vaga i cridar a tots els i les membres del nostre col·lectiu a participar-hi de manera activa. Els nostres motius per secundar aquesta convocatòria de vaga son els següents:

 • Ens obliguen a pagar impostos per tenir dret a treballar, en forma de matrícules de doctorat, que a sobre ens els apujen de manera desproporcionada (un 280% en els darrers anys).
 • Ens retallen de forma irregular els nostres sous mileuristes (si som “afortunats” de tenir-ne)
 • MoltEs ens veiem obligadEs a treballar sense remuneració regulada o, fins i tot, completament de franc
 • Ens treuen ajuts socials (tiquets menjador) i amenacen amb treure’ns els pocs que ens queden (ajuts de matrícula)
 • Les seves retallades ens deixen sense cap perspectiva de futur laboral a Catalunya
 • SOM treballadorEs i volem que s’ens RECONEGUI com a tal

Les nostres raons particulars se sumen a l’atac indissimulat que pateix actualment la Universitat Pública Catalana i que es concreta en:

 • L’ofegament pressupostari de les universitats
 • L’encariment generalitzat de matricules i taxes
 • L’acomiadament del personal necessari pel normal funcionament de les universitats
 • L’empitjorament de les condicions docents i de recerca
 • La progressiva precarització de la vida universitària
 • L’ofensiva contra l‘autonomia universitària
 • El menyspreu de la funció que compleix i ha de complir la universitat

De forma conjunta amb investigadorEs de la UB Diagonal hem proposat de formar un bloc taronja-precari en la manifestació convocada a les 12:30h a Plaça Universitat, al que convidem a totEs lEs joves investigadorEs precariEs a afegir-se. Com ja es una tradició pel nostre col·lectiu, el “codi de vestimenta” sera el taronja-precari.

JOVE INVESTIGADORA, JOVE INVESTIGADOR, DEFENSA ELS TEUS DRETS, SUMA’T A LA VAGA

pel seguiment de la vaga i de la mani s’han proposat les següents etiquetes: #vagaunivers i #29F
Animem tothom a fer-ne la màxima difusió!

Deixa un comentari

A %d bloguers els agrada això: