Arxivar per Juny de 2014

Claustre sense quòrum

Resum del claustre de la UAB del 22 maig 2014

El darrer claustre en el que vam ser presents membres de l’assemblea es va caracteritzar per la manca de quòrum, va haver de començar tard perquè no s’arribava a les cent persones necessàries per poder portar-lo a terme i es va acabar aviat perquè no hi havia les cent persones necessàries per tal de poder votar. És a dir, va ser un claustre en blanc i les diferents mocions que es van presentar han quedat en els llimbs del claustre. Ni van ser votades ni seran presentades en un proper claustre.

D’entre les mocions presentades que han quedat aquest no espai destaca per al nostre col·lectiu la presentada referent a la polèmica aplicació de la nova metodologia per a l’assignació de recursos als departaments. Aquesta nova metodologia a partir d’unitats de contractació’ només comptabilitza hores de docència del personal dels departaments. Així, el temps dedicat a la recerca no es té en compte a efectes de recursos per al departament. Aquesta forma de comptabilitzar els recursos fa que els becaris predoctorals passin a ser gairebé un luxe pels departaments, ja que si es té en compte el sou per hora de docència aquest és molt més elevat que els altres tipus de docents contractats per part dels departaments.

En el següent enllaç us en podeu descarregar un detallat resum Informe claustre maig 2014.

, ,

Deixa un comentari

%d bloggers like this: