Archive for category Guies

Model per Sol·licitar el Reintegrament de la Taxa de Defensa de Tesi

Quan al 2010 s’ens va imposar un increment del 280% en l’import de la matrícula de doctorat a les persones matriculades en un programa regulat pel RD 56/2005 i/o el RD 1393/2007, el preu va incloure els conceptes de tutoria, defensa i avaluació de la tesi doctoral:

Annex 1 del Decret 98/2010

4.6 […] abonaran per la tutoria, defensa i avaluació de la tesis doctoral, un preu de 400 euros.

En conseqüencia, les persones que vam formalitzar la matrícula 2010/2011 ja hem abonat l’import corresponent a la defensa de la tesi i no l’hem de tornar a pagar. En el cas que ja haguem abonat la taxa de defensa (aquests any o el 2011) podem demanar la devolució del import presentant una sol·licitud de reintegrament a la que podem adjuntar una Exposició de Motius d’acord amb el model que ha preparat un company de l’Assemblea.

Si teniu qualsevol pregunta, no dubteu en posar-vos en contacte.

4 comentaris

Recurs d’Alçada contra la Denegació del Reintegrament de la Taxa de Serveis

Les darreres setmanes hem observat com moltes companyes i companys estem rebent notificacions denegant-nos el reintegrament de l’import abonat en concepte de “Taxa de Serveis Específics i Suport a l’Aprenentatge”. Aquestes denegacions, que s’estan produint de forma massiva i denoten una manca de respecte cap a les sol·licitants donat que la resolució moltes vegades no contempla els arguments exposats, suposa l’enèsim incompliment tant dels acords presos pels òrgans de govern de la UAB com dels acords a que va arribar l’Assemblea amb la Cap de l’Àrea d’Afers Acadèmics, Sra. Montserrat Masoliver i Puig, responsable de l’aplicació de l’acord de la Comissió Econòmica del Consell Social respecte de l’afectació de la “Taxa de Serveis…” als doctorands.

Per recórrer aquestes denegacions irregulars, hem elaborat el següent model genèric de Recurs d’Alçada, vàlid per a què qualsevol persona matriculada a un programa oficial de doctorat de la UAB reclami la devolució d’aquesta taxa si s’ha vist injustament obligada a pagar-la. El més recomanable és que cadascú adapti aquest model genèric a la resposta concreta que hagi rebut (encara que tenim constància que la majoria són molt similars) i a la seva situació personal (p.e. beneficiària d’un ajut subjecte a l’EPIF -tipus FPI-, investigadora sense remuneració, etc.). Amb aquesta finalitat hem elaborat un recull de tots els arguments de què disposem contra l’aplicació de la taxa, perquè cadascú pugui seleccionar aquells que s’adeqüin més a la seva situació.

Paral·lelament volem realitzar un seguiment estret de la tramitació d’aquests recursos per, en el cas que la seva resolució no sigui satisfactòria, portar la qüestió a una instància superior. Per aquesta raó demanem la col·laboració de totes i tots de la següent manera:

  • Informant de quan presenteu el vostre recurs i enviant una còpia escanejada del rebut de lliurament (si us sembla bé) al correu electrònic de l’Assemblea
  • Informant de quan rebeu resposta al recurs i enviant una còpia escanejada de la mateixa (si us sembla bé) al correu electrònic de l’Assemblea
  • Com a voluntàries o voluntaris per col·laborar en el seguiment de la tramitació dels recursos

Recordem que el correu electrònic per contactar amb l’Assemblea és avisos.tercercicle@gmail.com. Tota l’informació recopilada serà tractada amb absoluta confidencialitat.

1 comentari

Guia per a la Sol·licitud del Reintegrament de la Taxa de “Serveis Específics i Suport a l’Aprenentatge” a tots els Doctorands de la UAB

Us presentem la següent Guia per a la Sol·licitud del Reintegrament  de la Taxa de “Serveis Específics i Suport a l’Aprenentatge” a tots els Doctorands de la UAB, destinada a qualsevol persona matriculada a qualsevol Programa de Doctorat de la Universitat Autònoma de Barcelona que s’hagi vist obligada a abonar l’anomenada taxa de “Serveis Específics i Suport a l’Aprenentatge”. Us la podeu descarregar aquí.

1 comentari

Guia de matrícula del doctorat 2011-2012

A continuació us presentem la Guia de matrícula del doctorat del curs 2011-2012 que hem elaborat des de l’Assemblea de Tercer Cicle de la UAB.

Des de l’Assemblea de Tercer Cicle creiem que les persones que ens trobem desenvolupant el doctorat realitzem una activitat laboral a la que n’és inherent una formació permanent, aquest fet és aprofitat per la jerarquia universitària per a classificar-nos com a estudiants. Tanmateix hem constatat que aquesta dualitat estudiant-treballador/a només fa que perjudicar-nos doblement al traduir-se tant en retallades salarials (disminució del 5%) com en increments exagerats de taxes establertes ad hoc (matrícula de 400€, taxa de 40€, etc.). En conclusió, considerem que les doctorandes i doctorands hem de ser considerades/ats, per totes les institucions, única i exclusivament com a personal laboral en la fase inicial de la carrera investigadora i, per tant, el cobrament de matrícules de doctorat i taxes diverses suposen gravàmens per poder treballar i no tenen raó de ser.

Mentre no aconseguim la supressió d’aquests impostos sobre el nostre dret a treballar, concentrem els nostres esforços en intentar que el nombre de doctorandes i doctorands que han d’abonar personalment aquestes càrregues impositives sigui el mínim possible. En conseqüència, la finalitat d’aquesta guia és difondre entre el col·lectiu de doctorandes i doctorands de la UAB totes les possibilitats existents per evitar carregar personalment amb el pagament del preu de la matrícula de doctorat i taxes afegides.

Guia de matrícula del doctorat 2011-2012

Només ens queda animar-vos a venir a les properes assemblees. Si voleu contactar amb nosaltres ho podeu fer a:

3 comentaris

Guia per recuperar els 400€

El personal investigador en formació (PIF) en fase de contracte està inclòs en el “I Conveni Col.lectiu del PDI-laboral de les Universitats Públiques Catalanes”. Aquest conveni estableix en el seu Article 47 que el PDI-laboral actiu a temps complet te dret a un ajut equivalent a l’import de la primera matricula de estudis oficials impartits a les universitats públiques catalanes.
Per acord de la Comissió d’Economia i d’Organització de 23 de Febrer de 2011, el PDI-laboral amb contracte de durada igual o superior a un any (en el cas de las beques FPI i FPU el contracte te una durada de 2 anys) aquest ajut sufragarà el 100% de l’import dels preus publics (els famosos 400€). A més, aquest acord també estableix que “al personal de la UAB […] se li aplicarà la gratuïtat automàticament”.
Des de l’Assemblea de Tercer Cicle som conscients que hi ha moltes doctorandes i doctorands als quals se’ls va cobrar els 400€ de manera irregular pel sol fet de no haver dit que es trobaven en fase contracte a l’hora d’anar a matricular-se. És per això que hem elaborat una guia per a què aquest grup de doctorandes i doctorands puguin recuperar els seus diners. Podeu consultar-la seguint aquest enllaç:

Guia per recuperar els 400€

Per si ha algun dubte, volem aclarir que cada any de matrícula suposa matricular-se per primera del corresponent any, és a dir, que durant el període de contracte teniu dret a gratuïtat cada vegada que us matriculeu.
Per qualsevol aclariment o si us trobeu en algun cas particular podeu contactar amb nosaltres a través dels mitjans següents:

Deixa un comentari

A %d bloguers els agrada això: