Resposta de les Candidatures que han passat a la 2ª Volta a l’Anàlisi de l’Assemblea

A continuació extractem l’anàlisi, publicat al post anterior, només per les candidatures que han passat a la segona volta de les eleccions a rectora o rector de la UAB, acompanyat de la resposta que ens han fet arribar des de cada candidatura:

Candidatura Dr Pere Solà

Tot i que des d’aquesta candidatura tampoc no ens han donat resposta directa al Memorial de Greuges que vam presentar, com ha succeït amb totes les altres candidatures, des de l’Assemblea trobem necessari reconèixer que aquesta candidatura va decidir motu proprio, i abans de la presentació del Memorial per part de l’Assemblea, incloure al seu programa electoral totes les mocions presentades per l’Assemblea i aprovades pel Claustre de la UAB. Aquestes fan referència a la millora de les condicions de treball (amb el cessament de la reducció del sou) i el reconeixement de la tasca investigadora que duem a terme els investigadors doctorands, reconeixement aplicat tant a l’exempció del pagament de les taxes com a la representació del col·lectiu en els òrgans de govern de la universitat.

Aquest fet sembla indicar que, a priori, aquesta és la candidatura que presenta una major sensibilitat vers el nostre col·lectiu respecte dels problemes que ens afecten.

En concret, les mocions de l’Assemblea que aquesta candidatura va decidir incloure al seu programa, són:

A banda de les mocions de l’Assemblea incloses, el programa d’aquesta candidatura també contempla propostes importants, com aquesta destinada a corregir el greu sobrepreu que les persones amb condició d’extracomunitari pateixen en els preus de les matrícules:

Establir unes taxes justes de matriculació d’estudiants estrangers en funció del seu país d’origen i la seva situació de finançament per tal que no paguin més aquells/es procedents dels països empobrits que els europeus, com està passant ara.

Finalment, cal destacar aquesta proposta d’especial rellevància pel nostre col·lectiu, que permetria compensar la manca de continuïtat entre les fases de la carrera investigadora i constituiria una solució racional per no desaprofitar l’inversió que la universitat fa, amb diners públics, en la formació de investigadores i investigadors novells:

[…] Promoure l’assimilació de professorat jove sobradament preparat (amb tesis doctorals, estades de formació a l’estranger i treballs publicats).

Des de la candidatura del Dr. Pere Solà, La Nova UAB, ens ha escrit el Dr. Jordi Esteve, candidat a Vicerrector d’Investigació:

Benvolguts i benvolgudes membres de l’Assemblea de Tercer Cicle

Com a futurible vicerector de recerca i donat que és en aquest àmbit en el que cau molta de la vostra problemàtica, us vull respondre personalment a les qüestions que plantegeu en el vostre correu i que heu reflectit en el vostre blog.
Com compendreu, aquest darrers dies de la segona volta acabant de perfilar moltes coses i actes. No tindré cap inconvenient en reunir-me amb vosaltres i amb qualsevol col.lectiu de FPI i FPU que també tenen reivindicacions i greuges comparatives greus. Això ho farem tant si guanyem la final com si perdem, doncs la nostra voluntat de canvi no s’aturarà el dia 1 de juny. El que ha posat de manifest la dinàmica d’aquest curs acadèmic i polític, i també el resultat de la primera volta de les eleccions al rectorat, és que la situació interna i externa de la UAB ha arribat a ser molt complexa i no hi ha cap Superman ni candidatura que tingui la solució immediata a tots el problemes. Si us digués que això està resolt o dir que sí a totes les reivindicacions que s’estan fent des de tots el àmbits seria una mentida i una irresponsabilitat.
Si hem arribat a aquest punt és d’una banda pel seguidisme que hi ha hagut per part dels nostres representants davant la casta política i d’altra banda per unes formes de govern tecnocràtic i allunyat de la gent i dels seus problemes concrets.
Aixó es justament el que volem canviar amb la nostra candidatura. Hem acceptat aquest repte per representar a tota la nostra gent de la UAB i les seves legítimes aspiracions, i no per imposar el nostre criteri o els d’altri, ni per respondre davant interessos externs, espuris i opacs.
Dit això anem al gra:
Primer, us he d’agrair la vostra tasca d’avaluació comparativa dels quatre candidats. Com heu remarcat, hem tingut en compte el vostre col·lectiu, com ho hem fet especialment amb el de les persones amb una situació “de risc” o les més febles.
Segon, com heu vist és molt difícil des d’una altra perspectiva copsar tota la complexitat de cada situació. Les aproximacions macroeconòmiques poden ser útils però no resolen els problemes de les microeconomies de cada persona o col·lectiu. És per això que la nostra candidatura no prendrà cap decisió que afecti un col·lectiu sense haver parlat amb les persones i col·lectius implicats, analitzat conjuntament totes i cadascuna de les implicacions i situacions i consensuar la millor solució pel bé comú. Per això considerem imprescindible que tothom pugui accedir d’una manera clara i senzilla a TOTA LA INFORMACIÓ RELLEVANT.
Tercer, malgrat que hem fet una primera quantificació de la situació econòmica de la UAB, molta informació econòmica és opaca. Ara mateix (i si el govern de la Generalitat no surt amb noves genialitats i retallades) ens veiem en capacitat de resoldre les qüestions que hem afirmat en el nostre programa. Personalment a mi m’ha molestat molt la qüestió (greuge 7) de les taxes a les persones extracomunitàries (que, oh casualitat!) moltes vegades provenen de països menys afavorits). A banda d’això, altres punts vostres tenen un caràcter econòmic el cost dels quals haurem d’avaluar amb vosaltres. Altres afecten igualment a la resta de la nostra comunitat (greuge 5 i en certes maneres la greuge 2).
Altres (p.e. greuge 3 o greuge 1) són, com a mínim, a-legals i el gabinet jurídic haurà d’informar i actuarem en conseqüència.
Quart, pel que fa a d’altres qüestions no estrictament econòmiques podem posar-nos ràpidament d’acord. P.e. el greuge número 4. Una cosa és desenvolupar-vos en la pràctica docent que és imprescindible per a la vostra carrera, i una altra és assumir una càrrega docent superior a la reglamentada o que sigui incompatible amb la vostra primera obligació de acabar la vostra tesi en el temps previst. En aquest aspecte el problema l’haurem de lligar amb la nostra ferma voluntat de no retallar PDI.
Cinquè, més enllà dels greuges que plantegeu hi ha moltes altres qüestions que potser no heu considerat tan urgents però que probablement també podríem discutir: habitatge, compaginació familiar i reproductiva, definició d’un currículum i carrera docent i investigadora, plantejament de perspectives laborals, convenis amb altres institucions, ètica científica, model i variables d’avaluació de la qualitat i excel·lència científica, revistes indexades, publicacions obertes, participació i destí dels beneficis morals i econòmics dels resultats de la recerca…).
Volem anar més enllà, no ens conformem en adaptar-nos a la situació existent. Volem ser pioners en construir un nou model d’Universitat que pugui ser un exemple per d’altres.
Pere Solà, el nostre candidat a rector, ha afirmat que haurem d’aplicar primer unes mides de xoc pels problemes més punyents (retallades i acomiadaments) i que desprès irem corregint greuges comparatius acumulades i vicis de funcionament per assolir una altra manera de funcionament i gestió mes oberta i democràtica.
Quan diem una NOVA UAB no fem un eslògan buit de contingut.

Molt cordialment i solidaria

Dr. Jordi Estévez

Candidatura Dr Ferran Sancho

Des d’aquesta candidatura no s’ofereixen gaires propostes adreçades al nostre col·lectiu. A més, una de les propostes consisteix en la creació de la figura dels “assistents de recerca” que, a banda dels dubtes que genera sobre les possibles condicions retributives, fa palès un desconeixement de la normativa aplicable, en especial pel que fa a la introducció del Contracte Predoctoral que disposa la Llei de la Ciència. I encara pitjor, demostra un greu desconeixement de la tasca de les doctorandes i doctorands de la UAB que, com a personal investigador de ple dret, som actors de la recerca, per tant una figura d’“assistent de recerca” no s’ajusta a la realitat del col·lectiu. Finalment, no sembla que aquesta proposta tingui la capacitat d’aconseguir eliminar el buit entre les diferents fases de la carrera investigadora:

Estudiar la implantació “d’assistents de recerca” que permetin als estudiants de màster/doctorat col·laborar amb els departaments al mateix temps que es formen en investigació, cobrint el buit entre màster i PIF o post-doc.

En contrast, es presenten d’altres propostes molt interessants, però l’exposat anteriorment porta a dubtar si aquestes estan adreçades també a les investigadores i investigadors en fase inicial:

Facilitar la tasca de tots els investigadors, reduint la burocràcia i simplificant els processos, a fi d’incrementar la producció científica i alliberar energies i dedicació per a generar nous projectes i activitats, i crear unes millors condicions de treball dels investigadors en la seva tasca.

Implementar fórmules que permetin potenciar els investigadors joves, els grups i les línies de recerca emergents i les línies de recerca estratègiques.

Facilitar la mobilitat científica com un dels vehicles creatius de noves recerques. Afavorir la interconnexió dels investigadors de la UAB amb els d’altres universitats nacionals i internacionals és un valor a preservar i fomentar.

De part de la candidatura del Dr. Sancho, ens han donat reposta conjunta quatre dels membres de la seva candidatura:

Benvolgudes i benvolguts,

La candidatura del Ferran Sancho ha anat manifestant al llarg de tota la campanya la seva sensibilitat cap als problemes que estan patint ara mateix el conjunt de tots els investigadors. La nostra és una candidatura acadèmica, formada íntegrament per persones que es dediquen i s’han dedicat exclusivament a les tasques pròpies de la nostra condició de servidors públics universitaris: recerca, docència i, quan la institució ho ha necessitat, gestió universitària. És per això que coneixem els problemes i compartim les preocupacions que manifesteu en el vostre escrit. El nostre programa les recull, tot i que potser cal explicar més clarament alguns dels punts (per exemple, ja es veu que no s’ha entès la figura d’assistents de recerca).

Hem fet el possible per organitzar una reunió amb investigadors predoctorals en totes les diverses categories i programes però no hi ha hagut manera de poder tenir-ne un llistat exhaustiu, primer aspecte que corregirem si tenim la responsabilitat de governar. Encara que no puguem arribar a totes les persones del vostre col·lectiu, us convidem mentrestant a una reunió entre els representants del vostre grup i els membres de la candidatura que s’ocuparien dels àmbits que us afecten.

Ben cordialment
Jordi Barbé, Silvia Carrasco, Juan J. Donaire i Lluís Tort .
Candidatura Ferran Sancho

Aprofitem, una altra vegada, per recordar que per exercir el nostre dret de vot ens hem d’adreçar a la mesa electoral en la que estem censats. En el cas de les doctorandes i doctorands, habitualment aquesta mesa sera la ubicada a l’Escola de Postgrau, encara que si estem censats com a Personal Investigador que exerceix docència ens correspondria votar al nostre departament. La millor opció es consultar el cens disponible a l’Intranet per comprovar previament a on estem censats.

Anuncis
  1. Deixa un comentari

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: