El Claustre aprova 2 de les 3 Propostes presentades per l’Assemblea

El passat 20 de Desembre de 2011 es va celebrar una sessió del Claustre, a la qual l’Assemblea de Tercer Cicle portava tres propostes d’acord. Una per l’eliminació del sobrepreu que afecta a la matrícula de màster de les persones extracomunitàries, la segona sobre la representació del Personal Investigador en Fase Inicial als òrgans de govern de la UAB, i una tercera per l’abolició de la “Taxa de Serveis Específics i Suport a l’Aprenentatge” aplicada al PIFI. L’Assemblea també va presentar una proposta per instar la rectora a defensar, en el sí de l’ACUP, la supressió de la retallada del 5% al PIFI, que però no va passar el tràmit previ de la Mesa del Claustre.

El Claustre va aprovar (per 97 vots a favor, 26 en contra i 4 en blanc) la moció per la supressió definitiva de la “Taxa de Serveis Específics i Suport a l’Aprenentatge” aplicada al PIFI (proposta nº 6):

Proposta d’acord del Claustre de la UAB sobre Supressió de l’Aplicació de la “Taxa de Serveis Específics i Suport a l’Aprenentatge” al Personal Investigador en Formació (PIF)

Mitjançant aquest acord el Claustre de la UAB insta al Consell de Govern i al Consell Social per tal que adoptin els acords o normes pertinents, a fi de donar compliment a la legalitat vigent, per suprimir definitivament l’aplicació de la taxa de serveis específics i suport a l’aprenentatge al personal investigador en formació (PIF), tenint en compte a aquest respecte el que disposa l’article 10.g del Reial Decret 1791/2010, de 30 de desembre, pel qual s’aprova l’Estatut de l’Estudiant Universitari, i donada la inadequació jurídica de l’aplicació d’aquesta taxa al PIF que ha quedat palesa amb l’adoptació de l’Acord 28/2011, de 8 de juliol, de la Comissió Econòmica del Consell Social pel qual “la UAB assumeix el cost del preu en concepte de serveis específics i de suport a l’aprenentatge al personal investigador en formació aplicable al curs 2011-2012”.

i també es va aprovar (per 68 vots a favor, 48 en contra i 12 en blanc) la proposta sobre la representació del PIFI (proposta nº 11):

Proposta d’acord del Claustre de la UAB sobre la Representació dels Doctorands de la UAB com a Personal Investigador en Formació

Mitjançant aquest acord el Claustre de la UAB insta a la seva rectora, Sra. Ana Ripoll Aracil, a prendre la iniciativa de reforma dels reglaments i normatives pertinents per tal d’adequar a la legislació vigent la representació del col·lectiu de doctorands de la UAB en el si del Consell de Govern i les seves comissions delegades i del Consell Social i les seves comissions. En el sentit de que qualsevol persona matriculada a un programa de doctorat de la UAB ha d’estar representada davant dels òrgans esmentats sota la categoria de “Personal investigador en formació”, en substitució de la categoria d’”Estudiant de doctorat”. Tot garantint que els representants del personal investigador en formació constitueixin al menys el 8% del total de membres que composen el Consell de Govern i les Comissions d’Economia i d’Organització, d’Investigació, de Personal Acadèmic i d’Estudis de Postgrau; i garantint la presència d’un representant del personal investigador en formació al Plenari del Consell Social de la UAB i a les Comissions Econòmica i Acadèmica.

En canvi, el plenari del Claustre va decidir rebutjar (per 56 vots a favor, 68 en contra i 3 en blanc) la moció sobre la Matrícula de Màster de les Persones Extracomunitàries.

El proper dimecres 15 de Febrer, el Consell de Govern té previst començar amb la tramitació de les propostes aprovades al darrer Claustre.

  1. Deixa un comentari

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: