La taxa de Serveis específics i suport a l’aprenentatge

Aquest dimarts 25 d’octubre, l’Assemblea de Tercer Cicle es reuneix amb la cap de l’Àrea d’Afers Acadèmics de la Vicegerència d’Ordenació Acadèmica, Montserrat Masoliver, per a exigir que es respectin els acords presos al Claustre, Comissió d’Economia i d’Organització, Consell de Govern i Comissió Econòmica del Consell Social per a que l’Escola de Postgrau deixi de cobrar la taxa de Serveis específics i suport a l’aprenentatge.

El curs 2010-2011, la Universitat Autònoma de Barcelona va introduir una nova taxa per a tots els estudis (grau, màster i inclús doctorat) anomenada “de Serveis específics i suport a la docència”, de 40€, i que aquest curs ha augmentat fins a 70€. La taxa no és totalment nova, sinó que passa a substituir l’antiga taxa de “Documentació de matrícula”, però en dos anys ha augmentat un 775%, tal com mostra el següent gràfic:

Evolució de la taxa de Serveis específics i suport a la docència (abans Documentació de matrícula). Entre el curs 2009-2010 i 2010-2011 va augmentar un 400%. L'augment en dos cursos ha estat del 775%.

Us reproduïm un fragment de l’article “La crisi com a excusa: retallades a la universitat i la situació dels investigadors en fase inicial”, de pròxima publicació a la revista Estrat Crític, que explica què significa aquesta taxa i per què és totalment injustificada:

La UAB ha creat una nova taxa, anomenada de Serveis específics i suport a l’aprenentatge, per valor de 40€ el curs 2010-2011 i, aprovat recentment, de 70€ el curs 2011-2012. Es tracta d’una taxa que afecta tots els estudiants de la UAB —de grau, de màster i postgrau, i de doctorat— i que, malgrat la confusió inicial inclús dins del mateix equip de govern de la universitat, inclou els mateixos conceptes per a tots. Aquests conceptes són atenció i suport informàtic, documentació i informació acadèmica i serveis relacionats amb la biblioteca digital. És, en realitat, una taxa completament arbitrària, creada ad hoc per a paliar el dèficit universitari a partir de la gravació del sector amb menys recursos econòmics. I és, de fet, l’única eina que tenia la universitat d’augmentar les taxes, ja que la resta de preus públics vénen fixats per llei. Però en el cas dels IFI [Investigadors en Fase Inicial] és doblement injustificada, perquè s’està creant un “impost per treballar” que la resta de personal docent i investigador, tot i desenvolupar un treball equivalent, lògicament no ha de pagar. I no només això, sinó que molts dels programes d’investigació predoctorals inclouen a les seves normatives que aquests conceptes els ha d’assumir el centre d’adscripció. Per exemple, la convocatòria de Formación del Profesorado Universitario especifica que és obligació del centre d’adscripció “proporcionar als beneficiaris de les ajudes, el recolzament necessari i facilitar-los la utilització dels mitjans, instruments o equips que resultin precisos per al normal desenvolupament de la seva activitat”.

L’últim augment d’aquesta taxa el va aprovar el 17 de març passat la Comissió Econòmica del Consell Social de la UAB, tal com es pot veure en aquest document. Segons el mateix document, els conceptes lligats a la taxa són:

 • Centre d’atenció i suport informàtic
 • Documentació i informació acadèmica (Carpeta, agenda, bossa SAF, guia electrònica del Centre, serveis d’atenció a la matrícula, material informatiu)
 • Catàleg per a la consulta dels fons (Millenium + portades de Syndetic)
 • Metacercador de revistes i bases digitals (Trobador)
 • Dipòsit Digital de Documents (DDD) de la UAB per accedir als dipòsits digitals consorciats
 • Cost de la biblioteca digital

Es pot veure, per tant, que es tracta de conceptes difícilment justificables de fer pagar a un treballador, i que d’acord amb la majoria de beques i contractes ha d’assumir el centre d’adscripció. Inclús s’arriba a la ironia que alguns d’ells no es poden aplicar a un investigador predoctoral (que ni utilitza el Campus Virtual, ni rep carpeta o bossa del SAF).

En el passat Claustre de 16 de juny de 2010, l’Assemblea de Tercer Cicle va presentar una proposta d’acord per eliminar aquesta taxa a tot el col·lectiu IFI. L’acord va ser acceptat per àmplia majoria. Tanmateix, l’Equip de Govern, el Consell de Govern i el Consell Social van acceptar retirar-la només per al Personal Investigador en Formació (és a dir, aquells investigadors predoctorals que tinguin alguna relació contractual o de beca amb la UAB).

Però ni tan sols això han respectat, i ara, al començar el període de matriculació, l’Escola de Postgrau està cobrant aquesta taxa a tots els investigadors que es van a matricular. Aquest dimarts 25 al matí, l’Assemblea de Tercer Cicle es reunirà amb la Montserrat Masoliver, cap de l’Àrea d’Afers Acadèmics de la Vicegerència d’Ordenació Acadèmica per solucionar-ho. A la vegada, enviarem una sol·licitud al Síndic de Greuges de la UAB.

Els acords de les Comissions i Consells

El Claustre de data 16 de desembre de 2010 va acceptar la proposta 8 presentada pel nostre col·lectiu, adoptant l’acord segons el qual “El Claustre insta el Consell de Govern i el Consell Social per tal que, si escau, adoptin els acords o normes pertinents, de conformitat amb la legalitat vigent, per assumir el cost del preu de 40€ en concepte de serveis específics i suport a l’aprenentatge al personal investigador en formació.”

La Comissió d’Economia i d’Organització de data 30 de març de 2011 i la Comissió d’Investigació de data 17 de maig de 2011 van acordar “informar favorablement la proposta per la qual el Claustre insta el Consell de Govern i el Consell Social per tal que, si escau, adoptin els acords o normes pertinents, de conformitat amb la legalitat vigent, per assumir el cost del preu en concepte de serveis específics i suport a l’aprenentatge al personal investigador en formació aplicable al curs acadèmic 2011-2012”.

El Consell de Govern de data 13 de juliol de 2011 va acordar (Acord 63/2011) “assumir com a propis els acords adoptats per les Comissions delegades de Consell del Govern en relació amb les propostes números 1, 3, 4, 8 i 12”.

La Comissió Econòmica del Consell Social de data 8 de juliol de 2011, en relació amb “l’Acord del Claustre de 16 de desembre de 2010 sobre el preu del serveis de suport a l’aprenentatge per al curs acadèmic 2011-2012 pel que fa al personal investigador en formació”, va acordar (Acord 28/2011):

 1. Resoldre favorablement la proposta número 8 de l’Acord del Claustre 6/2010, de 16 de desembre, en el sentit que la UAB assumeixi el cost del preu en concepte de serveis específics i de suport a l’aprenentatge al personal investigador en formació aplicable al curs 2011-2012.
 2. Comunicar aquest acord al gerent i al vicegerent d’Ordenació Acadèmica perquè duguin a terme les gestions que corresponguin.
Anuncis
 1. #1 by Purificación Feijoo on Novembre 7, 2011 - 16:06

  Acabem de venir de matricular-nos de la Escola de Posgrau. Allí ens han dit que no tenen cap comunicació oficial de léxempció de la taxa dels 70€. Així que ens han suggerit que paguessim però ens hem negat a matricular-nos. Ningú ha volgut trucar per informar-se sobre el tema a Afers acadèmics.
  Algú sap quan això es farà efectiu????. La data d´automatricula termina el dia 15 i fent-ho personalment a l´Escola de Posgrau la data és el 30 de novembre.
  Per anar preguntar podem trucar al 3010.

 2. #3 by Anabel on gener 18, 2012 - 17:21

  Bona tarda,
  Avui he rebut el següent e-mail on s’especifica que els becaris en formació en etapa de contracte que esperàvem la resolució hem de pagar la taxa per Serveis Específics (70 euros). Algú sap si es encara s’hi pot fer alguna cosa per evitar fer aquest pagament? Us deixo a baix el contingut del e-mail:

  Benvolguts/des,

  ja tenim les instruccions respecte a l’aplicació de l’exempció de la taxa de Serveis Específics i Gestió de l’Aprenentatge (70,00 €).
  Finalment no s’aplicarà l’exempció d’aquesta taxa als i les estudiants que estiguin en etapa de contracte i gaudeixin de la gratuïtat de matrícula del personal de la UAB.
  Preguem disculpeu les molèsties que el retràs en la escissió us hagi ocasionat.
  Cordialment
  Escola de Postgrau

  • #4 by ritxo on gener 19, 2012 - 01:58

   Hola Anabel,

   El mail que us han enviat representa un nou incompliment dels compromisos als que va arribar l’Assemblea amb els responsables de la gestió de la UAB.
   Amb la cap de l’Àrea d’Afers Acadèmics vam acordar que ells s’ajustarien al que disposa l’Estatut del Personal Investigador en Formació (EPIF) -això inclou als PIF, independentment de si estan en fase de beca o de contracte-, l’EPIF també reconeix els drets laborals del personal en fase de contracte (com ara els ajuts a la matrícula).
   El que estan fent es ilegal i jo crec que si es continua fent pressió no tindrà més remei que cedir, però malhauradament les negociacions estan aturades per manca de temps dels membres de l’Assemblea que estem actualment en actiu. Si alguna es vol incorporar a les negociacions, pot enviar un mail a avisos.tercercicle@gmail.com i li podem passar tota la informació i asesorar.

   Per altra banda, si ja heu pagat, també es pot presentar una sol.licitud de reintegrament de preus públics; em sembla que tenim algún model penjat però estic adaptant-lo per al vostre cas concret.

   També crec que això ha anat prou lluny com per presentar una queixa davant del Síndic de Greuges (el de Catalunya, per que el de la UAB no serveix per gaire).

 1. L’Assemblea aconsegueix l’exempció de la taxa de 70€ als doctorands amb beca « Doctorands UAB
 2. La crisi com a excusa: retallades a la universitat i la situació dels investigadors en fase inicial | Q
 3. Recurs d’Alçada contra la Denegació del Reintegrament de la Taxa de Serveis « Doctorands UAB

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: